Terms of Use

Onze Reglement.

Tweekies.nl is een community Website vanaf 13 jaar en ouder. Om de sfeer aangenaam te houden hanteren we een aantal regels. In beginsel is niets toegestaan dat in strijd is met de Nederlandse wet. Daarnaast wijzen we je hieronder graag op een aantal onderwerpen in het bijzonder. Het Beheer en de onze Website Moderatoren kunnen ingrijpen wanneer regels overtreden worden. Ben je het oneens met een beslissing? Neem dan contact op via onze Contact pagina op de website.

Onwenselijk gedrag.

Fatsoen is weliswaar een subjectief begrip, maar we doen een beroep op het gezonde verstand. Het volgende zien wij als ongewenst gedrag en is niet toegestaan

1.Persoonlijke aantijgingen of beschuldiging en belediging.

2.Taalgebruik dat in de normale, alledaagse omgang onwenselijk is, zoals vloeken en schelden.

3.Openbaar maken van persoonsgegevens zonder uitdrukkelijke toestemming.

4.Afbeeldingen of video’s van schokkende aard.

5.Expliciet seksuele, openlijk gewelddadige, bewust kwetsende bijdragen en Alle naakt ‘onder de navel’!

6.Het veroordelen of discrimineren van bevolkingsgroepen, minderheden of religies.

7.Bijdragen die het gebruik van drugs aanmoedigen.

8.Topics, posts of reacties die geen enkel nut dienen (informatie noch vermaak)

9.Topics, posts of reacties die bedoeld zijn de sfeer op Tweekies.nl community negatief te beïnvloeden.

10,Topics, posts of reacties die slechts bedoeld zijn om anderen op taalfouten te wijzen.

 


Account
Het is niet toegestaan om meer dan één accounts per persoon aan te maken op Tweekies.nl. maximaal 3 Gebruikers accounts per Ip Adres in de zelfde huishouding, Gebeurt dit toch, dan kunnen er maatregelen genomen worden door het Beheer of door de Moderators. Instellingen kunnen door gebruikers zelf gewijzigd worden. Profielnamen kunnen eventueel door gebruiker zelf gewijzigd worden indien hij of zij dit zelf nodig acht! Het kan voorkomen dat een gebruikersnaam niet te wijzigen is ! is dit het geval? Neem dan Contact met ons op via onze contact pagina op de website en vermeld even in het Contact bericht Gebruikersnaam wijzigen.

Overig
Het beheer en de moderators van de Tweekies.nl community behouden zich het recht voor om te allen tijde de toegang te kunnen ontzeggen voor leden die vormen van onwenselijk gedrag vertonen die niet specifiek in één van de bovengenoemde regels passen. Hierbij wordt specifiek gelet op het behouden van een amicale sfeer rond de community en hiertoe wordt in overleg met het Beheer of de Moderators gehandeld.

Auteursrechten
Auteursrechten worden op Tweekies.nl gerespecteerd. Het volgende is daarom niet toegestaan:

Hulp vragen of bieden bij het vinden van serials of cracks.

Hulp vragen of bieden bij het installeren van illegaal verkregen software.

Het plaatsen van complete artikelen of teksten van websites, kranten of tijdschriften (korte citaten zijn wel toegestaan) zonder een directe link als bronvermelding.

Reclame
Tweekies.nl is een promotiemedium voor initiatieven of aanbiedingen, buiten de voorbestemde advertentieblokken. Berichten die fungeren als reclame voor een website of ander initiatief getoont kunnen worden.